ww2

יובל סיון שואל: האם כבר חלף מספיק זמן מתקופת השואה?

Rate this post

יובל סיון, דוקטורנט להיסטוריה באוניברסיטת תל-אביב, מספר על אחת ההשפעות העיקריות של הוצאת מדעי הרוח מהתוכנית הנלמדת לבגרות והעברתם להיבחנות פנימית: ייתכן שכל לימוד נושא השואה, אשר מהווה חלק מרכזי מלימודי היסטוריה, הולך להיזנח. אין זה מן הראוי לכלול נושא כה חשוב בלימודי הבגרות?

יובל סיוון - עדכונים אחרונים מהבלוג

יובל סיון - למידה הינה השקעה ולא הוצאה

דעה: למידה הינה השקעה ולא הוצאה

Rate this post למידה הינה מה שמאפשר קפיצת קוונטום לכל עובד ועובדת. למידה נכונה חייבת למפות את יעדי החברה ולראות היכן היא צמודה ליעדים ברמה

נגישות