ww2

"גל האנטישמיות שהרים את ראשו בעולם ב-2024 – נוראי"

Rate this post
גל האנטישמיות  אכן דורש וראוי להתייחסות בכל מוסדות החינוך. האנטישמיות מראה שהיא ממש קיימת ובעוצמות איומות בארה״ב ובמערב במקומות שנחשבו יהודיים ובטוחים כמו ניו יורק ועוד. יש להכשיר אנשי חינוך לחשוף את הדברים בצורה מבוקרת כלפי הילדים בכיתות. לשוחח על שורשי התופעה עוד מראשיתה של ההיסטוריה ובעיקר לצייד אותם בארגז כלים שתאפשר להם להגיב, לגבש דיעה עצמאית ולא להיות מבוהלים. לדעת שציונות והקמתה של התנועה הלאומית היהודית ככל התנועות הלאומיות במאה ה-19 היתה מהצודקות שקמו. שהקמתה של מדינת ישראל היא פלא. בד בבד שראוי שיהיה שוויון מוחלט בין כלל אזרחי המדינה כמובן. תקופה מאתגרת שבה הילדים חייבים לחוש מוגנים בארצם ולהבין את הפלא שבניגוד לעד לא מזמן – לא היתה מדינה לאותם יהודים נרדפים בגולה.

יובל סיוון - עדכונים אחרונים מהבלוג

יובל סיון - למידה הינה השקעה ולא הוצאה

דעה: למידה הינה השקעה ולא הוצאה

Rate this post למידה הינה מה שמאפשר קפיצת קוונטום לכל עובד ועובדת. למידה נכונה חייבת למפות את יעדי החברה ולראות היכן היא צמודה ליעדים ברמה

נגישות