נקודת מבט מצולמת

- יובל סיוון -

בגלריית המדיה שלפניכם, יובל סיוון מעלה נקודות מבט אישיות מצולמות, בנושא השואה, אך גם בנושאים שונים ומגוונים: 

אקטואליה, חינוך, כלכלה, כח אדם ועוד.

יובל סיוון: תפיסת השואה בקרב הציבור הישראלי

יובל סיוון: השפעת השואה על הדור השלישי לניצוליה

יובל סיון: לימודי השואה במבחני הבגרות בישראל

יובל סיון: מחסור בכח האדם במשק הישראלי

יובל סיון: האם כולנו בשיא היכולת שלנו כעובדים?

יובל סיון: הטלת ספק כמנוע התפתחותי

נגישות