מכון הבריטי לחקר מדיניות יהודי אירופה

דגלי מדינות אירופה

מחקר: איפה הכי נוח ליהודים לחיות באירופה?

מחקר מעניין שבוצע על ידי EJA (איגוד הארגונים היהודיים באירופה) יחד עם המכון הבריטי לחקר מדיניות יהודי אירופה, פורסם לאחרונה ועיקריו הובאו בכלי התקשורת הישראליים.

נגישות